logo

Lånekalkulator

En lånekalkulator for boliglån, også kjent som boliglån-nedbetalingskalkulator er et økonomisk verktøy som kan brukes for å anslå en beregnelse av den totale boliglånsbetalingen. Resultatene baseres på dine angitte verdier, som verdi på boligen, summen av lånet, renteprosent, løpetiden, osv.
Denne boliglånskalkulatoren kan brukes av profesjonelle meglere og potensielle boligkjøpere. Etter en boliglånsavtale er på plass, kan kalkulatoren enda brukes av låneren for å forutse virkningen av en endring av lånerentene.
Det er viktig å huske på når du vurderer boligfinansiering, at finansieringen du velger, ikke bare må samsvare med din nåværende økonomi på dette tidspunkt, men også i fremtiden. Det er også viktig å finne ut hvordan lånet vil se ut, etter lånet er avgjort, hvor mye du faktisk har betalt gjennom hele løpetiden på lånet.
Denne boliglånskalkulatoren vil gi deg god innsikt i hvordan dette lånet vil virke på den fremtide hverdagen din – er kanskje økonomien stram, vil en lav ytelse derfor være nødvendig for at hverdagen din skal henge sammen. Du må huske på at det å ta et boliglån er en stor beslutning. Boliglånskalkulatoren vil være til hjelp og gi deg god oversikt over nedbetalingsplaner, og muligens gi deg sjansen til å tilpasse seg etter påvirkningen et boliglån ville ha for din personlige økonomi.

Lånebeløp Kr
Rente
Løpetid
Terminer pr. år
Nedbetalingsplan
Nordea DnB sparebank1 postbanken
Personvern